U bevindt zich hier: Home

Nieuwe keuzeboom voet-en beenbescherming - 4-7-2016

De NEN werkgroep voetbescherming heeft een nieuwe keuzeboom voet- en been bescherming ontwikkeld en deze is te downloaden op  https://www.nen.nl/NEN-Shop/Persoonlijke-beschermingsmiddelen/Keuzeboom-helpt-bij-keuze-veiligheidsschoenen.htm

The way to health and safety - 22-3-2016

The way to health and safety

The way to health and safety is een trend zettend belevingsevent binnen de markt van veiligheid, gezondheid en welzijn. Door het unieke concept van kruisbestuiving tussen de diverse non-profit organisaties krijgt welzijn in de ruime zin van het woord een volledige andere dimensie.

Problematieken worden belicht vanuit en door diverse invalshoeken. Interactieve sessies zorgen voor een stuwende dynamiek en een praktisch inzicht. Indien gewenst worden persoonlijke afspraken geregeld vanuit de organisatie met één of meerdere experten die een effectief antwoord bieden op uw vragen rond gezondheid, veiligheid en welzijn. The way to health and safety is het uitgelezen platform om trends, innovatieve toepassingen en praktische demonstraties te ontdekken.  

Het event is een aantrekkingspool voor de professionals, die binnen hun job en leefwereld rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met veiligheid, gezondheid en welzijn.

The way to health and safety vindt plaats op 18 en 19 oktober 2016 in de Ghelamco Arena in Gent.

 

 

Expoprotection - 22-3-2016

07 - 09 November

 Expoprotection

Welkom

De AVAG is een branchevereniging die zich sinds de oprichting in 1994 inspant voor veiligheid, gezondheid en welzijn in de werkomgeving. Binnen deze organisatie zijn bedrijven vertegenwoordigd die een uitstekende naam hebben verworven op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid.

AVAG, hèt aanspreekpunt voor overheid en bedrijfsleven
De AVAG onderhoudt op zowel nationaal als internationaal niveau contacten met organisaties die raakvlakken met de branche hebben. Het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN), de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen (NVVK) en de European Safety Federation (ESF) zijn daar goede voorbeelden van. Met name de Europese eenwording maakt internationale contacten onontbeerlijk. Via ESF bij het Europese Parlement bieden alle betrokkenen helder inzicht in besluitvormingsprocessen. Het voordeel hiervan is dat op deze wijze de AVAG snel en adequaat kan reageren op voorstellen die niet alleen van invloed zijn op de bedrijfsvoering, maar tevens een algemeen maatschappelijk (Europees) belang kunnen dienen. Daarnaast is de AVAG, samen met o.a. TNO Arbeid en de NVVK, lid van het RAI ARBO- en Brandtentoonstellingscomité.

Opleidingen
Zeker binnen een vakgebied als bedrijfsveiligheid en –hygiëne is het bijhouden van vakkennis een vereiste. Een belangrijk doel van de AVAG is het stimuleren van het juiste gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM´s) om op verantwoorde en veilige wijze werkzaamheden uit te voeren die bedreigend zijn voor de gezondheid. Professionele en brede voorlichting door de branche over de eigenschappen en toepassingen van deze beschermingsmogelijkheden is onontbeerlijk. In samenwerking met de verscheidene branchegerichte onderwijsinstellingen worden cursussen en opleidingen georganiseerd die de kwaliteit van het kennisniveau binnen de branche verder bevorderen en garanderen.

AVAG - Gooimeer 4-15 - 1411 DC Naarden | Postbus 5135, 1410 AC  Naarden - T 035/542 75 01 - F 035/542 76 01 info@branchevereniging-avag.nl © 2010 Blade: Webdesign, zoekoptimalisatie, e-mail marketing en CRM-software .be .com